You are here

PRIMAR CO

Mesto: 
Address: 
Antifasisticke borbe 23/a
Brendovi: 

Osnovna delatnost preduzeća je:
- Izvođenje, a po potrebi i projektovanje svih vrsta električnih instalacija jake i slabe struje (elektroenergetske, telekomunikacione, signalne i komandne instalacije).

Preduzeće se bavi još i:
- Proizvodnjom ormara za automatizaciju sistema;
- Proizvodnjom uređaja za rezervno napajanje, tipa APA uređaja;
- Proizvodnjom uređaja za ispitivanje kapaciteta baterija;
- Proizvodnjom, opravkom i održavanjem opreme za osvetljenje aerodroma;
- Proizvodnjom, opravkom, remontom i održavanjem elektro-elektronskih uređaja i sistema po zahtevu kupca.

Kadrovski potencijal preduzeća čini 26 stalno zaposlenih radnika, od čega 6 diplomiranih, a po potrebi, shodno zahtevima raspoloživog posla, povremeno se angažuje na određeno vreme dodatni broj izvršioca odgovarajuće struke.

Sva sredstva potrebna za rad su verifikovana i poseduju sertifikat od strane nadležnih državnih organa i vlasništvo su preduzeća.

Preduzeće poseduje sve potrebne licence za rad i projektovanje od strane nadležnih državnih organa, kao i lokalnih javnih preduzeća.