You are here

BASF Srbija

Mesto: 
Tel: 
011 3093 400
Fax: 
011 3093 417
Brendovi: 

BASF zaštita bilja

Kao pouzdan partner, kompanija BASF Srbija nudi inovativne herbicide, fungicide i zoocide. Naši proizvodi i usluge pomažu poljoprivrednicima da poboljšaju prinose i kvalitet svojih proizvoda.


EKO PACK
ekološka ambalaža
Jednostavnija i sigurnija primena sredstava za zaštitu bilja

ECO PACK omogućava bezbedno rukovanje sredstvima za zaštitu bilja - nema rizika od kontakta sa pesticidima


BASF SISTEM dodataka betonu

* Aditivi za transportne betone
* Aditivi za prefabrikovane betonske elemente
* Aditivi za proizvodnu behatona (MCP)