You are here

Akademija za estetiku i kozmetiku

Mesto: 
Brendovi: 

Akademiju za estetiku i kozmetiku je 1998. godine u Beogradu osnovao prof. dr. Vukadin Marković, kao jedinstvenu edukativnu instituciju na prostoru bivše zajednice Srbije i Crne Gore.

Osnovni cilj Akademije za estetiku i kozmetiku je stvaranje visoko obrazovanih kozmeticara i esteticara, koji ce raditi u skladu sa filozofijom najviših evropskih profesionalnih standarda, a prema tržišnim zakonima i principima sistema kvaliteta.
Akademija se svojim kvalitetom rada, širinom programa i kvalitetnom nastavom, kao i uspehom svojih studenata u daljem radu, vrlo brzo nametnula kao vodeca obrazovna institucija u zemlji.

Kroz Akademiju je, tokom poslednjih 12 godina prošlo preko 300 polaznika, a o neospornom kvalitetu našeg obrazovanja govori i cinjenica da su naši studenti otvorili i uspešno rade u sopstvenim salonima, kao i da je znatan broj zaposlen u ekskluzivnim salonima i vrhunskim Wellness i Spa centrima kod nas i širom sveta.

Osim toga, Akademija za estetiku i kozmetiku je ostvarila i uspešnu saradnju sa stranim kompanijama koje regrutuju kadrove za rad na ekskluzivnim kruzerima.

Studenti Akademije dobijaju sva potrebna znanja i veštine da bi odgovorili izazovima na vrlo dinamicnom polju profesionalne nege. Primenjuju se najnovija dostignuca u oblasti profesionalne nege i od starta usvajaju najviši standardi higjene i bezbednosti u radu.

Strateški partneri Akademije su dve vodece svetske profesionalne kozmeticke kuce MATIS i SOTHYS, sa cijim preparatima se radi kompletna prakticna obuka. Pored visoko kvalitetnih i sigurnih proizvoda, na Akademiji primenjujemo najnovije protokole nege, kao i obuku sa najsavremenijom opremom i aparatima.

Profesori Akademije su eksperti u svojim oblastima sa ogromnim iskustvom koji kombinuju teoriju sa pažljivo odabranim prakticnim aplikacijama u cilju što boljeg savladavanja materije i kompletiranja znanja. Pored strucnih predmeta, studenti dobijaju takodje znanja iz marketinga i menadžmenta.

Sve veca tražnja za dobro obucenim i kvalifikovanim kozmeticarima, pruža mogucnost našim studentima da se odmah nakon dobijanja diplome zaposle i zapocnu profesionalnu karijeru na tržitštu koje ima ogroman potencijal rasta. Nega i lepota postaju imperativ savremenog doba, a u modernim i vrhunski opremljenim salonima i Spa centrima centralnu ulogu dobija iskusan i kvalitetno edukovan kozmeticki kadar.